ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วรุณี แสงวงค์ (แก้ว..แก้วตา)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 18
อีเมล์ : warunee125@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : หจก.แสนประเสริฐออยล์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ/บัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 4 หมู่ 16 ต.เชียงยืน อ.เชียง จ.มหาสารคาม 44160

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 มิ.ย. 2555,07:00 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.66.132


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล