ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สมพิศ พินิจดำ (อึ่ง)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 18
อีเมล์ : sompit.pin@thailife.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ. ไทยประกันชีวิต
ตำแหน่ง : ผู้บริหารศูนย์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 มิ.ย. 2555,22:58 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.216.36


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล